Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Từ 1/1/2011: TPHCM tăng giá nước

    Theo lộ trình tăng giá nước của UBND TPHCM giai đoạn 2010 - 2013, dự kiến từ ngày 1/1/2011, giá nước sạch ở TPHCM sẽ được điều chỉnh tăng. Hộ sử dụng dưới 4m³/người/tháng sẽ tăng từ 4.000 đồng lên 4.400 đồng/m³; hộ sử dụng trên 4m³ đến 6m³/người/tháng sẽ tăng từ 7.500 đồng lên 8.300 đồng/m³; hộ sử dụng trên 6m³/người/tháng tăng từ 10.000 đồng lên 10.500 đồng/m³.

    Các đối tượng không sinh hoạt sẽ được điều chỉnh tăng như sau: Đơn vị sản xuất tăng từ 6.700 đồng/m³ lên 7.400 đồng/m³; cơ quan đoàn thể hành chính sự nghiệp tăng từ 7.100 đồng/m³ lên 8.100 đồng/m³. Riêng đơn vị kinh doanh dịch vụ, giá nước tăng từ 12.000 đồng/m³ lên 13.500 đồng/m³.


    SGGP