Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Từ ngày 1/12 áp dụng mẫu biên bản mới về xử phạt giao thông

  20 quyết định và 10 mẫu biên bản xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông sẽ áp dụng theo quy định mới, từ ngày 1/12.

  Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 37/2017 thay thế Thông tư 05/2014 về biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

  Thông tư 37/2017 có hiệu lực từ 1/12, áp dụng với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường, bộ, đường sắt; người có thẩm quyền lập biên bản, vi phạm hành chính; người có thẩm quyền vi phạm hành chính và tổ chức cá nhân có liên quan đến việc lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

  Các cơ quan thanh tra chuyên ngành đường bộ, đường sắt sử dụng biểu mẫu được in sẵn hoặc tự in. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thống nhất công tác quản lý biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính.

  Thông tư 37/2017 ban hành 30 biểu mẫu với 20 mẫu quyết định và 10 mẫu biên bản; trong đó có một số văn bản mới.

  Nguồn: Vnexpress