Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuần cuối, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết

  (VOH) - Hôm nay 24/11, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 bước vào tuần làm việc cuối cùng. Trong tuần cuối, Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết, đồng thời họp phiên bế mạc.

  Trước khi bế mạc vào chiều 28/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về giám sát chuyên đề; Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

  Quang cảnh phiên họp Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

  Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; Luật nhà ở (sửa đổi); Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật đầu tư (sửa đổi); Luật doanh nghiệp sửa đổi; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề.

  Quốc hội cũng biểu quyết thông qua phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

  Ngoài ra, Quốc hội còn thảo luận về Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi); Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật thú y.

  Hôm nay 24-11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, buổi sáng, thảo luận về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương; buổi chiều, Quốc hội thảo luận về việc việc phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

  Phan Khanh