028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa XIII

Trong tuần (từ ngày 22/10 đến ngày 27/10), kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13 khai mạc và tiến hành nghe Báo cáo và thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013...

Nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng như: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư; Luật điện lực; Luật dự trữ quốc gia; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Báo cáo thẩm tra dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Tờ trình dự án Luật Thủ đô; Dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; Luật xuất bản (sửa đổi)…

Phần đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày thu hút dư luận cả nước quan tâm; Người đứng đầu Chính phủ đã dành phần lớn thời gian để phân tích tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm, dự báo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch 2013. Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, đạt và vượt 10 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch... Tuy nhiên, còn 5 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Theo Thủ tướng, nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm 2012 là rất nặng nề. Để đạt được mục tiêu tăng GDP cả năm 5,2% thì quý 4 phải đạt mức tăng 6,5%. Chính phủ đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm 2013… Đặc biệt, trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thẳng thắn nhận trách nhiệm:

Sau khi nhận lỗi trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết: "Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng thành viên Chính phủ sẽ nghiêm túc nghiêm khắc với mình, đoàn kết nhất trí, hết lòng hết sức làm việc, đề cao trách nhiệm, nỗ lực cao nhất để khắc phục những yếu kém khuyết điểm, phấn đấu thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, hành động quyết liệt, tất cả vì Tổ quốc vì nhân dân, vì Đảng vì chế độ, vì sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước".

Khi thảo luận về Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013. Các ý kiến đều cơ bản nhất trí với báo của Chính phủ, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nhiều nội dung trong báo cáo cần được làm rõ thêm. Như vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế trên 3 lĩnh vực cơ bản: Các ngân hàng thương mại; các doanh nghiệp nhà nước (tập đoàn, tổng công ty); đầu tư công đã được đề cập từ năm 2011, song đến nay tiến độ diễn ra khá chậm.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Trà Vinh) cho rằng với việc triển khai chậm như hiện nay, thì đến năm 2013, chúng ta vẫn chưa có bước đi rõ ràng và khó để tạo tính đột phá. Trong khi đó, đại biểu Ngô Văn Minh (đoàn Quảng Nam) đề nghị, tái cơ cấu nền kinh tế cần làm khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả hơn. Có như vậy mới tiến tới làm cho các nguồn lực hiện có được sử dụng hiệu quả, đưa nền kinh tế phát triển, tăng trưởng bền vững và có sức cạnh tranh tốt.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng đề nghị cần phân tích rõ hơn tình trạng nợ xấu hiện nay trong hệ thống ngân hàng, trong các doanh nghiệp để có sự phân loại phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp cụ thể từng bước tháo gỡ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp…. Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân - TPHCM, Chính phủ ước tính GDP đạt 5,2% trong năm 2012 nhưng sẽ rất khó, vì quý 4 phải đạt 5,6 - 5,7% trở lên thì mới đạt tới con số này.


Đại biểu Đoàn Nguyễn Thùy Trang (Đoàn ĐBQH TPHCM) - Ảnh minh họa.

Trong phiên thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, liên quan đến việc điều chỉnh giá điện, nhiều ý kiến cho rằng, giá điện có tác động đến toàn bộ nền kinh tế, từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến đời sống dân cư. Do đó, việc điều chỉnh giá điện đều phải cân nhắc thận trọng, xem xét tất cả các yếu tố chi phí đầu vào của sản xuất điện để có mức điều chỉnh giá điện hợp lý, phù hợp với mục tiêu điều hành kinh tế vĩ mô. Với mong muốn chính sách an sinh xã hội được thể hiện trong Luật điện lực, một số đại biểu đề nghị, dự thảo luật cần có thêm các quy định nhằm tăng cường ưu tiên đầu tư vào các công trình điện và dành cho người dùng điện ở vùng núi, hải đảo thêm các chính sách ưu đãi. Đại biểu Đoàn Nguyễn Thùy Trang (đoàn TPHCM) nói:

Trong phiên thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, về trình tự thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế, các đại biểu đề nghị cần có quy định chặt chẽ để vừa đảm bảo khả thi trong thực hiện luật vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng (Đồng Nai) cho rằng việc gia hạn nộp thuế trên diện rộng và thời gian dài đã gây ảnh hưởng đến số thu ngân sách theo dự toán đã được Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp phê chuẩn gây bị động cho quá trình điều hành, cân đối ngân sách. Đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi đảm bảo các địa phương cân đối được ngân sách…Ba vấn đề quan trọng trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân là mức giảm trừ gia cảnh, phạm vi đối tượng chịu thuế, kỳ tính thuế và quyết toán thuế cũng được các đại biểu quan tâm và thảo luận sôi nổi.

Về dự án Luật Phòng chống tham nhũng, Luật đã được sửa đổi theo hướng củng cố nâng cao hiệu quả của các quy định về phòng ngừa ngăn chặn tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhất là việc đẩy mạnh công khai minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, gắn với các biện pháp nâng cao trách nhiệm giải trình của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công khai minh bạch trong các lĩnh vực quản lý nhất là lĩnh vực ngân hàng nhà nước, quản lý đất đai tài nguyên khoáng sản, quản lý tập đoàn tổng công ty nhà nước, việc tuyển dụng bổ nhiệm điều động quản lý cán bộ. Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng thanh tra chính phủ giải trình thêm:

Ngày mai, thứ Hai (29/10), Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 2:   Nghe Tờ trình dự án Luật đất đai (sửa đổi); Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật hòa giải cơ sở; Luật phòng, chống khủng bố; Luật giáo dục quốc phòng - an ninh; Tờ trình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đại biểu sẽ thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

Hoàng Lâm (tổng hợp)