Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuần làm việc thứ 3 - Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

  Trong tuần (từ ngày 5/11 đến ngày 10/11), các đại biểu Quốc hội khóa 13 tiến hành thảo luận về Dự án Luật Thủ đô; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Dự án Luật hòa giải cơ sở; Dự án Luật đất đai (sửa đổi); Dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn…

  Khi thảo luận về dự thảo Luật thuế TNCN (sửa đổi), nội dung được các đại biểu cho ý kiến nhiều nhất là thời điểm áp dụng luật và mức giảm trừ gia cảnh. Đa số ý kiến đại biểu tán thành với dự thảo sửa mức khởi điểm chịu thuế là 9 triệu đồng/tháng và nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 1,6 lên 3,6 triệu đồng/người/tháng. Các đại biểu cũng đưa ra băn khoăn của mình về kẻ hở hiện nay là không quản hết thu nhập của nhiều người (ví dụ như ca sĩ…). Nhiều đại biểu cho rằng, tiến bộ của lần sửa đổi này là sẽ điều chỉnh mức giảm trừ theo biến động của CPI ở mức 20%.

  Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các ý kiến cơ bản nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế…. Liên quan đến Điều 2, Hiến pháp năm 1992 xác định “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức…”. Qua thảo luận, có ý kiến đề nghị tiếp tục giữ nội dung quy định tại Điều 2, chỉ thay từ “tầng lớp” bằng từ “đội ngũ” để khẳng định bản chất công - nông - trí của Nhà nước ta.

  Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là nội dung thảo luận được dư luận rất quan tâm. Ý kiến các đại biểu tập trung về giá đất, cơ chế thu hồi đất, giao đất, bồi thường tái định cư, giải quyết tranh chấp về đất đai, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai… Đánh giá chung của các đại biểu cho rằng: sau gần 10 năm thực hiện, Luật đất đai năm 2003 đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng qua thực tiễn đã phát sinh nhiều hạn chế bất cập như: Công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn hạn chế, bất cập; Quy hoạch sử dụng đất chất lượng chưa cao, chưa đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành, tính kết nối liên vùng, liên tỉnh và quản lý quy hoạch còn yếu. Đăng ký đất đai, đặc biệt là đăng ký biến động làm chưa tốt; các quy định của pháp luật chưa làm rõ cơ chế thực hiện các quyền định đoạt của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu đất đai, chưa giải quyết hài hòa về lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất chưa được quy định đầy đủ, nhất là điều kiện thực hiện các quyền. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất chưa nghiêm... Đại biểu Nguyễn Thái Học (Phú Yên) dẫn nguồn tin từ báo SGGP về việc Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã trực tiếp giải quyết hai vụ khiếu nại lâu năm, kết quả là người khiếu nại hứa rút lại đơn kiện đã gửi ra tòa và cho biết, hai mươi phút gặp đồng chí Bí thư Thành ủy có tác dụng như 20 năm chạy vạy khiếu kiện của ông và khẳng định, công tác tiếp dân, giải quyết sớm khiếu nại từ cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng... Theo nhiều đại biểu, cùng với việc giải quyết những bất cập trong việc quản lý đất đai hiện nay thì dự án luật cần hướng tới mục tiêu ưu tiên đất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia và diện tích rừng và diện tích rừng. Đại biểu Uông Chu Lưu (đoàn Thanh Hóa) kiến nghị:

  Trong phiên thảo luận tại tổ của đoàn đại biểu TPHCM, đại biểu Lê Trọng Sang cho rằng, bất bình đẳng trong thu hồi đất, giá đất đền bù xa thực tế thị trường. Khung giá đất tại Hà Nội, TP HCM quy định cao nhất là 81 triệu, nhưng ở Hà Nội có nơi lên đến cả tỷ đồng/ m2. Trong khi đó, Doanh nghiệp kinh doanh lại đền bù theo giá thị trường, thậm chí trên cùng mảnh đất nhưng có 2 giá đất khác nhau nên dẫn tới khiếu kiện. Từ 2005 đến tháng 6/2009, có 49% khiếu kiện đông người liên quan đến đất. Người sử dụng đất luôn thiệt thòi vì giá đền bù, chuyển mục đích sử dụng. Để hạn chế khiếu kiện, nên đưa phương pháp thặng dư vào định giá đất nông nghiệp, là phương pháp xác định mức giá đất theo thời gian… Đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh - đoàn TPHCM cũng bày tỏ băn khoăn về căn cứ định giá đất:


  Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mã Điền Cư (đại biểu tỉnh Quảng Ngãi) - Ảnh: BM

  Kỳ họp Quốc hội lần này dành cả ngày 9/11 để thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Được truyền hình và phát thanh trực tiếp, cử tri cả nước nhận thấy các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về phạm vi sửa đổi của dự án luật; phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập; việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; việc kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, về xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng; trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; về các cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng. Đa số các ý kiến đều tán thành việc sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng lần này bởi tình hình tham nhũng ngày càng trở nên hết sức phức tạp, nhiều con số thống kê với việc thất thoát là quá lớn. Có đại biểu đề nghị, phải xem tội tham nhũng là tội hình sự nặng nhất, như tội phản quốc, chống lại chế độ. Về việc thành lập tổ chức phòng chống tham nhũng cũng được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận, các ý kiến nhất trí cao việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng bí thư đứng đầu. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến kiến nghị Quốc hội thành lập cơ quan độc lập, chuyên trách điều tra tham nhũng. Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mã Điền Cư (đại biểu tỉnh Quảng Ngãi) nói:

  Để tạo điều kiện cho nhân dân phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng lớn, âm ỉ kéo dài gây tác hại nghiêm trọng, liên quan đến chính sách, kinh tế xã hội, đại biểu Đỗ Văn Đương (đoàn TP.HCM) đề nghị bổ sung thêm 2 hành vi: đó là hành vi lợi dụng chức vụ và quyền hạn ra các quy định, quyết định trái pháp luật và hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để lũng đoạn thị trường; đồng thời kiến nghị bỏ tất cả các cụm từ “vụ lợi” trong tám hành vi còn lại. Về trách nhiệm chế độ của người đứng đầu, đại biểu Đỗ Văn Đương phát biểu:

  Thảo luận về dự thảo Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Theo nhiều đại biểu Quốc hội, chỉ nên lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt để tránh dàn trải, hình thức. Mức độ tín nhiệm cũng chỉ nên chia thành hai mức là tín nhiệm hoặc không tín nhiệm. Nhiều đại biểu cũng cho rằng thời điểm lấy phiếu tín nhiệm nên lùi lại một kỳ họp (tức là vào kỳ thứ hai năm thứ hai thay vì kỳ họp đầu tiên của năm thứ hai nhiệm kỳ Quốc hội) để có thời gian đánh giá kết quả công việc của các chức danh.

  Ngày mai, thứ hai (12/11), Quốc hội tiếp tục tuần làm việc thứ 4. Nội dung làm việc đa số được truyền hình và phát thanh trực tiếp, các đại biểu Quốc hội sẽ nghe: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII; Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3; Cả 2 ngày đầu tuần thứ hai, thứ ba, các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ; Ngoài ra các đại biểu còn thảo luận về Dự án Luật phòng, chống khủng bố; Dự án Luật giáo dục quốc phòng-an ninh; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013; Trực tiếp truyền hình, phát thanh nội dung thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  Hoàng Lâm (tổng hợp)