Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuần này, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước

  Hôm nay 28-3, kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII bước vào tuần làm việc thứ 2. Trong tuần này, Quốc hội khóa XIII sẽ tiến hành kiện toàn hai chức danh Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước.

  Theo dự kiến, ngày 30-3, Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

  Ngày 31-3, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Chủ tịch Quốc hội mới tuyên thệ trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước.

  Tiếp đó, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cuối ngày 31-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ngày 2-4, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

  Trong tuần, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIII của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Tuần này, Quốc hội cũng sẽ dành thời gian thảo luận về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

  Đáng chú ý, tuần này Quốc hội sẽ dành 1 ngày để thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011-2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

  Nguồn: Minh Giang/SGGP