Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Từng Chi - Đảng bộ phải gắn bó, chăm lo và chịu sự giám sát của nhân dân

    (VOH) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM vừa tổ chức hội nghị giới thiệu chuyên đề năm 2015 “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” vào sáng 16/1.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, thành viên Bộ phận giúp việc Ban Bí thư trình bày nội dung, mục đích, ý nghĩa của chuyên đề năm 2015 về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết: để thực hiện tốt chuyên đề năm 2015 TP.HCM sẽ tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tiếp tục nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua, đề ra các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015. Thứ hai là tiếp tục thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, thúc đẩy nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nền nếp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từng Chi - Đảng bộ phải thường xuyên gắn bó, chăm lo và chịu sự giám sát của nhân dân.

    Minh Hiệp