Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tuổi trẻ TP.HCM tham gia xây dựng văn minh đô thị năm 2013

    (VOH) - Ban Thường vụ Thành Đoàn vừa ban hành kế hoạch “Tuổi trẻ Thành phố tham gia xây dựng văn minh đô thị” năm 2013 với các nội dung cụ thể như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; giữ gìn trật tự an toàn giao thông và tham gia xây dựng lối sống văn minh, ứng xử văn hóa.

    Trong đó, Thành Đoàn sẽ ra mắt 04 đội hình “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường” hoạt động thường xuyên, liên tục tại 04 công viên trung tâm TP.HCM và xây dựng 04 công viên văn minh- sạch đẹp tại khu vực Trung tâm TP.HCM. Thành đoàn cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đề án trồng 500.000 cây xanh gắn với việc phát động “Mỗi thanh thiếu nhi trồng 1 cây xanh vì môi trường Thành phố”, thực hiện công trình “Cải tạo cảnh quan sông Sài Gòn”; Trong năm 2013 100% Đoàn phường, xã, thị trấn phấn đấu có ít nhất 01 hoạt động tham gia bảo vệ môi trường hàng tháng, có đội hình thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông, có công trình thanh niên “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự và 100% Đoàn phường, xã, thị trấn có giải pháp cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến.

    Minh Hiệp