Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tuyên truyền Luật Đất đai năm 2013 cho nông dân

    (VOH) - Hơn 300 cán bộ hội viên nông dân TP đã tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Đất đai năm 2013 tại Hội trường Hội Nông dân TPHCM vào ngày 3/6.

    Theo đó, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP đã trình bày chi tiết những nét đổi mới trong Luật Đất đai năm 2013 so với trước kia.

    Sau phần thuyết trình, các thành viên tham dự đặt câu hỏi với báo cáo viên để làm sáng tỏ ý nghĩa, nội dung quy định của bộ luật. Đây cũng là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 đến cấp cơ sở hội viên nông dân cùng người dân ở khu vực ngoại thành thành phố trong thời gian tới. 

    Lê Nguyễn