Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS

  (VOH) - Liên đoàn lao động TPHCM vừa triển khai kế hoạch phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trong công nhân viên chức lao động năm 2013.

  Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm sẽ tổ chức 12 buổi tập huấn, tọa đàm, văn nghệ kết hợp truyền thông HIV/AIDS tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

  Bên cạnh đó, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thành phố còn liên hệ các cơ sở, hợp tác xã, khu nhà trọ, các nhóm đối tượng nhiễm HIV/AIDS để tiếp cận truyền thông, giáo dục ngăn ngừa HIV/AIDS với mục tiêu là bảo vệ sức khỏe cho người lao động và giảm thiểu các tệ nạn xã hội, mại dâm trong cộng đồng.


  Tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS cho công nhân lao động - Ảnh minh họa.

  Mỹ Trang