Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • UB TV QH cho ý kiến về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

    Tiếp tục phiên họp thứ 31, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để Chính phủ tiếp tục hoàn thiện và báo cáo Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 7.

    Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân: Sẽ tiếp thu các ý kiến của UBTVQH để tiếp tục hoàn chỉnh Đồ án quy hoạch Hà Nội.

    Góp ý kiến vào bản Đồ án, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ những băn khoăn, cân nhắc về các định hướng quy hoạch, trong đó có một số vấn đề cụ thể về không gian đô thị; quy hoạch Trung tâm hành chính quốc gia, quy hoạch giao thông, phát triển khu vực nông thôn, tổ chức quản lý và thực hiện Đồ án.

    BT