Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội họp về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo trợ xã hội.

    Ngày 14/4, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức phiên họp nghe giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo trợ xã hội.

    Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định chính sách bảo trợ xã hội là hoàn toàn đúng đắn, bảo đảm tính nhân văn trong hệ thống xã hội nước ta. Chính sách bảo trợ xã hội đã đi sát, hướng về phía người thụ hưởng chính sách; thể hiện tính thống nhất và đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện bảo trợ xã hội còn chưa kịp thời; mạng lưới cơ sở hạ tầng thực hiện bảo trợ xã hội còn yếu kém… Do vậy, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội rà soát lại các văn bản pháp luật về đối tượng được thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội; rà soát và xây dựng các quy chế phối hợp giữa ngành, các tổ chức và đoàn thể nhân dân trong thực hiện chính sách. Trong quá trình thực hiện cần rút kinh nghiệm để tìm giải pháp nâng cao chất lượng bảo trợ xã hội…/.

    Theo TTXVN