Va chạm với xe máy cày, hai mẹ con đi mô tô bị tử vong tại chỗ