Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vai trò của báo Đảng trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

  (VOH) - Hôm qua 17.3, Tại thành phố HCM, Báo Sài Gòn Giải phóng đã tổ chức Hội thảo Báo Đảng 5 thành phố trực thuộc Trung ương với chủ đề “Báo Đảng và nhiệm vụ góp phần xây dựng thành phố văn minh hiện đại”. Hội thảo có sự hiện diện của lãnh đạo 5 cơ quan Báo Đảng của các thành phố: HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, quy tụ các nhà quản lý, các nhà khoa học đầu ngành về đô thị cùng một số cơ quan báo chí các thành phố trong cả nước. Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành Ủy Thành Phố HCM đã đến dự.

   Hội thảo trao đổi những kinh nghiệm trong công tác triển khai các Nghị quyết của Trung ương của 5 thành phố trực thuộc Trung ương về xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Các tham luận tại Hội thảo đã thể hiện sự nhất trí cao về vai trò của báo Đảng và nhiệm vụ xây dựng thành phố văn minh hiện đại trong tình hình hiện nay, đồng thời nêu lên những bức thiết hiện nay ở các đô thị là không chỉ xây dựng hạ tầng cơ sở mà quan trọng là xây dựng ý thức con người.
   
   Thành phố Đà Nẵng trong những năm qua được xem là thành phố có nhiều đột phá trong xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Tham luận “Lời giải lòng dân” của Ông Mai Đức Lộc - Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng cũng đã chỉ rõ :
   

   
   Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Thế Tuyển, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn - đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo đã chia sẻ:
   

   
   Tại Hội thảo, ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu bật vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ những người làm báo Đảng trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân:
   

   
   Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Tp.HCM khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của 5 thành phố trực thuộc trung ương đối với sự phát triển của cả nước, đồng thời khẳng định việc xây dựng thành phố văn minh hiện đại là một yêu cầu bức thiết để xây dựng thành phố phát triển đất nước một cách bền vững. Bí thư Thành Ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh 5 vấn đề quan trọng để có thể xây dựng thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh hiện đại, trong đó đề cao vai trò của con người vừa là chủ thể thực hiện công cuộc đổi mới, vừa là đối tượng phục vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành phố văn minh hiện đại.
   
   Nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo Đảng trong nhiệm vụ tuyên truyền tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Bí thư Thành Ủy Lê Thanh Hải phát biểu:
   

   

  Thoại Diễm