Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Vẫn còn hạn chế trong công tác dân vận ở nhiều địa phương

    (VOH) - Sáng 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2013 tại 63 điểm cầu các tỉnh, Thành phố trong cả nước. Bà Hà Thị Khiết, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

    Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm tại điểm cầu Hà Nội. (ảnh: QĐND)

    Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, 6 tháng đầu năm 2013, Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận các cấp đã tổ chức theo dõi, khảo sát, nắm tình hình, và tham mưu với Trung ương, các cấp ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về thực hiện quy chế công tác vận động quần chúng, công tác dân vận của Đảng và Chính quyền; phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, đẩy mạnh việc thực hiện quy chế công tác dân chủ cơ sở, tăng cường các hoạt động giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống chính trị ở cơ sở. Tuy nhiên, báo cáo cũng nhìn nhận một số mặt hạn chế trong công tác dân vận của nhiều địa phương chưa thực sự có chiều sâu, việc triển khai còn hình thức và chưa hiệu quả, một số nơi chưa sâu sát, nắm bắt được tâm tư của nhân dân, đây cũng là một trong những vấn đề trọng tâm mà 6 tháng cuối năm 2013, đội ngũ làm dân vận sẽ tập trung khắc phục./.

    Lệ Loan