Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Vận động chủ doanh nghiệp phòng chống HIV/AIDS cho người lao động tại nơi làm việc

    (VOH) - Liên đoàn Lao động TP vừa triển khai kế hoạch Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013 và hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12).

    Theo kế hoạch, các cấp công đoàn sẽ tổ chức tuyên truyền bằng nhiều  hình thức: văn nghệ, triển lãm, tập huấn, tọa đàm, hội thi... nhằm chuyển tải thông tin và thu hút người lao động tham gia. Vận động chủ doanh nghiệp hưởng ứng phòng chống HIV/AIDS cho người lao động tại nơi làm việc, hỗ trợ, chăm sóc người bị nhiễm HIV... 

    Trung tâm Công tác xã hội công đoàn  TP sẽ thực hiện  truyền thông phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

    Mỹ Trang