Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Vận động công nhân lao động thực hiện văn hóa giao thông

    (VOH) - Ngày 12-3, Liên đoàn lao động TPHCM triển khai kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2012” của Ban an toàn giao thông TP. Theo kế hoạch, trong năm 2012, các cấp công đoàn sẽ tổ chức tuyên truyền, học tập kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho công nhân viên chức lao động đồng thời vận động công nhân thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông…

    Nội dung và hình thức tổ chức tuyên truyền  được xây dựng phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị nhằm thu hút  công nhân lao động tham gia,  góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cơ bản của Ban an toàn giao thông TP  là phấn đấu giảm 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2011; phấn đấu kéo giảm 10% số vụ ùn tắc giao thông trên 30 phút; ngăn chặn có hiệu quả đua xe trái phép…

    Mỹ Trang