Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Văn phòng Quốc hội triển khai Nghị quyết Trung ương 4

  Sáng 2/5, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

  Tại hội nghị, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội giới thiệu nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết, phân tích, làm rõ các quan điểm, nội dung quan trọng của Nghị quyết.

  Hội nghị cũng đã nghe giới thiệu kế hoạch, hướng dẫn của Đảng đoàn Quốc hội, kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và kế hoạch của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

  Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ: “Đây là hội nghị rất quan trọng, thông qua việc giới thiệu, quán triệt Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên thấy rõ sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết các cấp ủy đảng và từng cán bộ đảng viên trong đảng bộ cần nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị; nắm chắc nội dung, cách thức tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở từng cấp, từng đối tượng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, triển khai nghị quyết một cách nghiêm túc, chặt chẽ đồng bộ, với quyết tâm chính trị cao mới có thể đạt được mục tiêu đề ra”.

  VOV