Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Vedan chấp nhận bồi thường cho nông dân Đồng Nai 119 tỷ đồng

    Chiều ngày 11-8, Công ty Vedan Việt Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, về việc bồi thường thiệt hại cho nông dân hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch, do hành vi gây ô nhiễm môi trường của Công ty này gây ra.

    Theo đó,  Công ty Vedan đã chấp nhận bồi thường thiệt hại cho nhân dân bị ảnh hưởng thuộc 4 xã của huyện Long Thành và Nhơn Trạch với số tiền là trên 119 tỷ đồng như theo tính toán của Viện Môi trường và Tài nguyên. Đồng thời, Vedan cũng đề nghị được thanh toán khoản tiền trên thành 2 đợt. Đợt một Vedan sẽ chuyển 50% số tiền 119 tỷ đồng trong vòng 7 ngày, kể từ ngày thông báo bằng văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai. Đợt hai sẽ chuyển từ ngày 10 đến 14/1/2011, nhưng phải có sự bảo lãnh của ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán theo quy định.

    TTXVN