Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • “Vì an ninh Tổ quốc”- Phong trào hành động cách mạng sâu rộng

    Hôm qua, Bộ Công an đã tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VI. Đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt nhằm chào mừng 65 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2010).


    Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nêu rõ: Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng phải thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, phù hợp với đặc thù, tính chất, nhiệm vụ công tác của từng đơn vị và nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ, chính quyền địa phương; gắn với nội dung “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của các tầng lớp nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ CAND phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, thủ tuớng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:


    VOV

    .