Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • [Video] 77% diện tích đất nông nghiệp Kiên Giang chịu ảnh hưởng của xâm ngập mặn

    (VOH) – Đó là ghi nhận từ đồng nghiệp Đài PTTH Kiên Giang về hiện trạng xâm nhập mặn tại Kiên Giang. VOH Online giới thiệu đến quý đọc giả.

    Nguồn: Đài PTTH Kiên Giang

    Phi Long (Nguồn: Đài PTTH Kiên Giang)