Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Viễn Thông A trao tặng 100 triệu đồng cho ngư dân nghèo bám biển Quảng Ngãi

    (VOH) - Hệ thống cửa hàng Viễn Thông A vừa trao tặng 100 triệu đồng cho 50 hộ ngư dân thuộc diện nghèo và cận nghèo của 6 thôn trực thuộc xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi.

    Số tiền này dùng để trang bị, cải tiến ngư cụ tiếp tục vươn khơi bám biển.

    Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Trở về cội nguồn”, trích từ quỹ từ thiện “Niềm tin xanh” được cán bộ, nhân viên hệ thống cửa hàng Viễn Thông A đóng góp trong năm 2014.

    Bá Nam