Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Việt Nam chủ động, tích cực tiến hành thí điểm mô hình Một LHQ

  Phiên họp cấp cao Hội nghị quốc tế về Sáng kiến Thống nhất hành động của Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức khai mạc sáng 16-6. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến khai mạc. Phó Tổng Thư ký LHQ A-sa Rô-dơ Mi-ghi-rô và hơn 260 đại biểu đến từ các nước cùng tham dự.


  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự hội nghị.
  Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong sự nghiệp phát triển của mình, Việt Nam luôn lấy nội lực làm nền tảng, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Việt Nam trân trọng từng đồng vốn hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và luôn làm hết sức mình để sự hỗ trợ đó được sử dụng hiệu quả nhất phục vụ cho quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước. Vì vậy, Việt Nam đã chủ động, tích cực tiến hành thí điểm mô hình Một LHQ tại Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Thống nhất hành động của LHQ, phù hợp với yêu cầu và lợi ích quốc gia và nguyên tắc hợp tác, đối tác phát triển. Chính phủ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức LHQ xây dựng các chương trình hợp tác hiệu quả và ngày càng mang tính chiến lược lâu dài, toàn diện. Ðặc biệt, vai trò làm chủ của Chính phủ qua việc thực hiện Sáng kiến này ngày càng được nâng cao, bảo đảm tiếng nói quyết định của Chính phủ trong quá trình hợp tác với các tổ chức LHQ. Bên cạnh đó, việc thực hiện Sáng kiến còn là đóng góp của Việt Nam, cũng như các nước thí điểm khác, đối với quá trình cải tổ LHQ và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ðại hội đồng LHQ về tăng cường thống nhất toàn hệ thống và về các hoạt động phát triển của LHQ.

  Ðể tiếp tục triển khai thành công Sáng kiến Thống nhất hành động của LHQ tại Việt Nam và các nước, Thủ tướng đề nghị Hội nghị cũng như Tuyên bố của Hội nghị tập trung vào một số vấn đề như: Các nước thí điểm cần tiếp tục đi đầu trong việc triển khai Sáng kiến này, tăng cường tính làm chủ và vai trò lãnh đạo của Chính phủ. Sau hơn ba năm triển khai, cần tiến hành tổng kết những bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện tại các nước thí điểm để từ đó chia sẻ rộng rãi với các nước, tạo điều kiện cho việc nhân rộng mô hình này trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với lợi ích của mỗi quốc gia. LHQ cần tiếp tục nỗ lực cùng các nước triển khai Sáng kiến này, trong đó có việc xem xét thể chế hóa một số kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện thí điểm. Ðồng thời, trong quá trình xây dựng các kế hoạch chung, cần lưu ý phát huy tối đa lợi thế của LHQ, tập trung nguồn lực để đáp ứng những ưu tiên phát triển của quốc gia. Thủ tướng cũng đề nghị các nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ Sáng kiến này, cung cấp tài chính ổn định cho các hoạt động phát triển của LHQ cũng như trên cơ sở song phương. Thủ tướng cho rằng, cải cách là một quá trình lâu dài và nhiều thách thức, đòi hỏi cam kết và nỗ lực bền bỉ của các quốc gia cũng như của LHQ. Ðiều quan trọng là thành công của cải cách sẽ đem lại những kết quả to lớn, đóng góp vào nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia, nâng cao đời sống của mỗi người dân.

  Sau ba ngày làm việc, Hội nghị quốc tế về Sáng kiến Thống nhất hành động của LHQ với chủ đề "Bài học kinh nghiệm và hướng tới tương lai" đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị, đại diện LHQ và các Chính phủ đang thực hiện, tự nguyện và quan tâm đến việc thực hiện Sáng kiến Thống nhất hành động của LHQ đã cùng đưa ra Tuyên bố Hà Nội làm rõ định hướng của Sáng kiến này. Tuyên bố Hà Nội một lần nữa khẳng định cách thức hoạt động của LHQ trước đây không còn phù hợp và kêu gọi LHQ thể chế hóa hệ thống quản lý và tổ chức hoạt động một cách hiệu quả, hiệu lực tại các nước. Tuyên bố cũng kêu gọi các nhà tài trợ cung cấp các gói tài trợ lâu dài cho các nước để Sáng kiến Thống nhất hành động của LHQ được thực hiện tốt ở các nước thí điểm và có thể áp dụng được ở các nước thành viên của LHQ. Tại cuộc họp báo kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, thành công của Hội nghị sẽ góp phần vào các nỗ lực nhằm tăng cường sự thống nhất, hiệu quả trong hoạt động của LHQ theo tinh thần các nghị quyết của Ðại hội đồng LHQ về thống nhất trên toàn hệ thống. Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ việc thực hiện Sáng kiến Thống nhất hành động của LHQ nhằm bảo đảm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ các quốc gia thông qua các tổ chức LHQ.

  Theo Nhân Dân