VN làm Chủ tịch luân phiên Hội nghị giải trừ quân bị

Kể từ ngày 19.1, VN bắt đầu đảm nhận cương vị Chủ tịch đầu tiên của Hội nghị giải trừ quân bị (CD) trong năm 2009. Đây là cơ hội để VN tiếp tục khẳng định vị thế của mình; thể hiện đường lối nhất quán, chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế, làm bạn với các quốc gia trên thế giới.

VN làm Chủ tịch luân phiên Hội nghị giải trừ quân bị

 

Kể từ ngày 19.1, VN bắt đầu đảm nhận cương vị Chủ tịch đầu tiên của Hội nghị giải trừ quân bị (CD) trong năm 2009. Đây là cơ hội để VN tiếp tục khẳng định vị thế của mình; thể hiện đường lối nhất quán, chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế, làm bạn với các quốc gia trên thế giới.

 

Làm Chủ tịch đầu tiên trong năm, VN sẽ xây dựng chương trình nghị sự, nỗ lực phối hợp với các nước, với Liên Hiệp Quốc để tạo đà thuận lợi cho công việc cả năm của CD. Năm 2009 dự báo có nhiều diễn biến quan trọng, trong đó có việc kiểm điểm thực hiện Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

 

CD được thành lập vào năm 1979 theo thỏa thuận của các nước thành viên LHQ, đến nay đã có 65 thành viên. Đây là diễn đàn đa phương duy nhất để thương lượng về vấn đề giải trừ quân bị trên thế giới.

 

Website Chính phủ

VOH tổng hợp