Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • VOH Thông báo giảm công suất phát sóng

    Kể từ ngày 10/8 đến 15/8/2010, Đài TNND TPHCM thi công lắp đặt ăng ten cho kênh giao thông đô thị, để đảm bảo an toàn cho việc lắp đặt ăng ten, Đài phải giảm 50% công suất phát sóng cả hai kênh AM 610 khz và FM 99 Mhz.

    Việc giảm công suất nói trên sẽ ảnh hưởng tới vùng phủ sóng của hai kênh AM và FM, vì vậy tín hiệu bắt sóng sẽ yếu ở một số địa phương. Đài sẽ cố gắng thực hiện nhanh chóng các công việc lắp đặt để công suất phát sóng nhanh chóng trở lại bình thường. Mong bạn nghe Đài gần xa thông cảm.

    VOH