Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Vũ hội diễu hành Âm vang Điện Biên của quận 3

    (VOH) - Hướng đến kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 26/4, vũ hội diễu hành với chủ đề Âm vang Điện Biên đã diễn ra tại quận 3 với sự tham gia của 800 người là cán bộ công nhân viên chức, Đoàn viên, hội viên, học sinh và người lao động trên địa bàn.

    Các “diễn viên” quần chúng hóa trang tại vũ hội “Âm vang Điện Biên” - Ảnh: TTO

    Chương trình nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

    Thoại Diễm