Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng thành cơ quan kiểu mẫu

    Ngày 8-9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 để đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong 5 năm qua (2005- 2010) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới (2010-2015).

    Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích mà toàn Văn phòng Trung ương đã giành được trong phong trào thi đua yêu nước. Ông Trương Tấn Sang đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đưa phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010- 2015) rộng về diện, sâu về chất, tạo ra động lực mạnh mẽ góp phần xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng trở thành cơ quan kiểu mẫu.

    VOV