Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Xem xét cho ý kiến Dự án quy hoạch phát triển KT- XH TPHCM đến năm 2020

  (VOH) - Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp Hành Đảng bộ TP.HCM Khóa IX khai mạc ngày hôm qua 11.3 là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nhìn lại tình hình kinh tế- văn hóa- xã hội quý 1 và bàn về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho các quý tiếp theo năm 2013.

  Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp Hành Đảng bộ TP.HCM Khóa IX.ảnh: tuyengiao

  Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ thảo luận về các tờ trình và dự thảo Nghị quyết xoay quanh các vấn đề, như: công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân; Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Dự toán thu, chi ngân sách Đảng bộ TP.HCM năm 2013.

  Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã nêu bật những kết quả đạt được cũng như hạn chế còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân năm 2012. Ông Nguyễn Văn Đua đồng thời nhấn mạnh, trong năm 2013, vấn đề xây dựng Đảng được đảng bộ TP.HCM đặt lên hàng đầu, trong đó sẽ kiên trì thực hiện 4 giải pháp, tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình trong cấp ủy Chi bộ, trọng tâm là sửa chữa những khuyết điểm qua việc kiểm điểm tự phê bình và tiếp thu phê bình; đồng thời tiến hành 3 nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ, cơ chế và công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách dân chủ, sát dân, gần dân.

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua trong phần phát biểu khai mạc cũng đã nhấn mạnh nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị Thành ủy lần này, đó là Dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025:


  Ngọc Hiếu