Yên Bái: Người dân đổ xô đi đào vàng sau tin đồn đào được đá quý 5 tỷ

Tin liên quan