Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Yêu cầu Bộ Giao thông giải trình đường cao tốc ngoài quy hoạch

  Đề xuất xây dựng dự án cao tốc từ Chợ Mới - Bắc Kạn của Bộ Giao thông Vận tải không những nằm ngoài quy hoạch mà phương án đầu tư, xây dựng cũng chưa phù hợp

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã vừa có văn bản hỏa tốc gửi Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông vận tải giải trình, làm rõ quy mô dự án đầu tư hoàn chỉnh quốc lội 3 mới nối Hà Nội – Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn theo hình thức hợp đồng BOT.

  Bộ này cho biết theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, điểm cuối tuyến cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới – Bắc Kạn là tại Khu công nghiệp Thái Bình, không phải là thành phố Bắc Kạn.

  Chiều dài đoạn từ khu công nghiệp Thanh Bình (thuộc huyện Chợ Mới – thành phố Bắc Kạn khoảng 40km, chưa có trong quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam.

  Vì vậy Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng về việc điều chỉnh, bổ sung đoạn trên vào quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 để có cơ sở nghiên cứu phương án đầu tư tuyến này theo chỉ đạo.

  Được biết trong văn bản, Bộ Giao thông vận tải đã đề nghị nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên sẽ phải bỏ thêm một khoản kinh phí để thanh toán nợ khối lượng cho nhà thầu là 602 tỉ đồng và phải nộp vào ngân sách nhà nước khoảng 2.243 tỉ đồng.

  Mục đích là để thu hồi một phần vốn nhà nước đã bỏ ra để đầu tư xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên.

  Do đó, Bộ Kế hoạch đầu tư đề nghị Bộ  Giao thông vận tải khẩn trương phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên để xác định cụ thể phần vốn Nhà nước đã đầu tư, để có căn cứ xem xét đề xuất trên.

  Đối với đề nghị của Bộ  Giao thông vận tải là dùng khoản kinh phí thu được từ việc thực hiện dự án BOT quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên để đầu tư đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước phải thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công.

  Hiện Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nên theo quy định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

  Trong bối cảnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 hiện chưa đáp ứng đủ nguồn vốn đối ứng ODA, vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp, nên Bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng đề nghị bố trí vốn ngân sách nhà nước để đầu tư dự án là không phù hợp.

  Trong khi đó, phương án mà Bộ  Giao thông vận tải đưa ra sẽ dẫn tới tăng chi phí hoặc thêm thời gian thu phí  của dự án.

  Chiều dài đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn mà Bộ  Giao thông vận tải nêu cũng không thống nhất khi có văn bản nêu là 30 km, có văn bản nêu 40km. Bộ  Giao thông vận tải chưa nêu cụ thể phương án tài chính của dự án đầu tư hoàn chỉnh quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc theo hình thức BOT nên chưa đủ cơ sở để xem xét, góp ý.

  Do đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Bộ  Giao thông vận tải khẩn trương phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên, rà soát lại quy hoạch, quy mô đầu tư đoạn Chợ Mới – Bắc Kạn, nghiên cứu so sánh các phương án tài chính để có đề xuất phương án tối ưu, đảm bảo tính khả thi.

  Nguồn: TTO