Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm định 100% các giống, loài, nguồn gien sinh vật nhập khẩu

    Ngày 13-2, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp về tình hình và giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học.

    Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm định 100% các giống, loài, nguồn gien sinh vật nhập khẩu

    Ngày 13-2, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp về tình hình và giải pháp thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học. Theo đó, những công việc quan trọng cần tập trung triển khai trong thời gian tới là củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống rừng đặc dụng; phục hồi 50% diện tích rừng đầu nguồn đã bị suy thoái; bảo vệ có hiệu quả các loài động vật, thực vật quý, hiếm, nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng; nâng tổng diện tích các khu bảo tồn đất ngập nước và biển có tầm quan trọng quốc tế và quốc gia lên trên 1,2 triệu ha; phục hồi được 200.000ha rừng ngập mặn.

    SGGP