Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cả nước có hơn 5 triệu người bị suy thận

  Cả nước có 5,4 triệu người bị suy thận với 72.000 người bị bệnh nặng cần phải chạy thận nhân tạo.

  Cả nước có hơn 5 triệu người bị suy thận

  Chạy thận nhân tạo

  Hội nghị khoa học “Chất lượng trong lọc máu” do Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM tổ chức, cho biết cả nước có 5,4 triệu người bị suy thận với 72.000 người bị bệnh nặng cần phải chạy thận nhân tạo. Theo thống kê chưa đầy đủ, số người mắc bệnh suy thận ở VN chiếm 6,73% dân số.

  TP.HCM hiện có gần 20 cơ sở, bệnh viện có chạy thận nhân tạo cho người bệnh suy thận mãn tính, với khoảng 336 máy, đáp ứng được gần 1/3 nhu cầu bệnh nhân cần chạy thận của cả nước-với khoảng 2.000 ca.

  SGGP