Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Cần 1,7 triệu cán bộ để quy hoạch nhân lực giáo dục

  Theo dự báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu nhân lực cần quy hoạch của toàn ngành đến năm 2020 khoảng 1,7 triệu cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.

  Trong đó giáo dục mầm non khoảng 240.000 người; tiểu học 522.000 người; trung học cơ sở 480.000 người; trung học phổ thông 148.000 người; giáo dục chuyên nghiệp 62.000 người; đại học cao đẳng trên 205.500; số cán bộ quản lý giáo dục trong toàn quốc khoảng hơn 22.000 người.

  Ảnh minh họa.

  Để đạt được mục tiêu trên, ngành giáo dục và đào tạo đề ra 5 nhóm giải pháp lớn về quản lý; chế độ, chính sách, quy định; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực ngành giáo dục ; hợp tác quốc tế và về tài chính.

  Đi kèm với các nhóm giải pháp trên, có rất nhiều giải pháp cụ thể mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các tỉnh, thành phố cần quán triệt và tập trung thực hiện như tăng cường công tác quản lý, phân công, phân cấp trách nhiệm, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ, ngành liên quan và các địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch nhân lực của ngành.

  Bộ sẽ xây dựng và hoàn thiện một số quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sàng lọc đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bộ rà soát, đánh giá lại hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá, các chức danh hiện có, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cần thiết cho phù hợp với yêu cầu mới; đảm bảo sự bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ và kiểm tra, đánh giá đối với nhà giáo và cán bộ trong các trường ngoài công lập.

  TTXVN