Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chấm điểm các trường đại học, cao đẳng

  Bộ GD&ĐT vừa cho biết sẽ xem xét đánh giá, xếp loại và khen thưởng các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng theo tiêu chuẩn 12 lĩnh vực công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010.

  Theo Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Trần Quang Quý, lĩnh vực thứ nhất là việc triển khai đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 - 2012.

  Ngoài ra,  tổ chức thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục cũng là tiêu chí để chấm điểm các trường.

  Ông Quý cũng cho biết, các lĩnh vực được chấm điểm như: công tác tuyển sinh và công tác đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phát triển đội ngũ giảng viên; công tác quản lý và tổ chức cán bộ; công tác hợp tác quốc tế; công tác tài chính và quy hoạch phát triển trường; công tác xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; công tác học sinh, sinh viên và công tác thanh tra.

  Tổng số điểm cho các lĩnh vực công tác là 120 điểm, mỗi lĩnh vực công tác cho 10 điểm tối đa. Các trường có tổng số điểm đạt từ 95 trở lên, được đưa vào danh sách bình xét đề nghị Bộ trưởng tặng Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT.

  Các trường hợp có tổng số điểm từ 80 điểm đến 94 điểm, được đưa vào danh sách đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng.

  Căn cứ mức độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2009 - 2010, nhà trường thực hiện việc tự đánh giá cho điểm từng lĩnh vực công tác và viết báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác.

  Trên cơ sở số điểm đạt được cùng các tiêu chuẩn khác theo quy định, Bộ GD-ĐT xem xét công nhận các danh hiệu thi đua và đề nghị hình thức khen thưởng theo quy định hiện hành.

  (Theo TPO)