Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Chấm dứt việc tổ chức học thêm, dạy thêm tại các trường

  Sau buổi họp nghe Ban Cán sự Đảng UBND TP và Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM báo cáo về thực trạng quản lý hoạt động dạy thêm - học thêm và công tác tuyển sinh đầu cấp vào ngày 23-5, Văn phòng Thành ủy TPHCM đã ban hành công văn kết luận và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và công tác tuyển sinh tại các trường trên địa bàn thành phố.

  Theo đó, thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU ngày 21-6-2015 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; chuẩn bị chu đáo nội dung làm việc giữa Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học trên địa bàn thành phố; giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc nêu trên. Nội dung báo cáo cần đánh giá sát thực trạng tình hình dạy và học của các bậc học trên địa bàn; ưu điểm cần tiếp tục phát huy, những nhược điểm, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách thí điểm thực hiện giảm tải nội dung chương trình, đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU của Thành ủy đề ra và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Báo cáo thông qua Thường trực UBND TP để trình Thường trực Thành ủy trước ngày 3-6-2016.

  Học thêm tại trường vào buổi tối. Ảnh minh họa

  Công văn cũng nêu rõ, kể từ năm học 2016 - 2017, chấm dứt việc tổ chức học thêm, dạy thêm tại các trường trên địa bàn thành phố, chỉ cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm tại các trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa ngoài nhà trường. Việc phụ đạo cho học sinh chưa theo kịp chương trình học hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường, không thu học phí của học sinh. Việc cấp giấy phép và quản lý tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm các trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa ngoài nhà trường theo đúng quy định pháp luật. Giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP chỉ đạo xem xét, điều chỉnh Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 6-6-2014 của UBND TP về ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TPHCM cho phù hợp với nội dung kết luận chỉ đạo nêu trên.

  Về kế hoạch tuyển sinh đầu cấp hàng năm: các trường phải nhận đủ 100% học sinh cư trú trên địa bàn mà trường phải tiếp nhận theo đúng kế hoạch tuyển sinh, kể từ năm học 2016 - 2017 chấm dứt tình trạng chạy trường, chạy lớp trên địa bàn thành phố; chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng trường lớp để đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh trên địa bàn; gắn trách nhiệm của đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận, huyện, đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trưởng phòng giáo dục quận, huyện trong chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh tình trạng “chạy trường, chạy lớp” mà dư luận xã hội phản ánh.

  Sở Giáo dục và Đào tạo TP chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP đẩy nhanh việc thực hiện nội dung phổ cập dạy bơi cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố; thực hiện xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng hồ bơi để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và phổ cập bơi lội của học sinh.

  Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo TP thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy về mở trường, mở lớp tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại xã này.

  Nguồn: Vũ Anh/SGGP

  JgorCibulka

  11:41, 03/06/2016

  Xin hỏi, Trường Bồi Dưỡng Văn Hóa 218 Lý Tự Trọng là trung tâm lớn để các học sinh học thêm. Rất nhiều học sinh học thêm ở đây. Vậy Trường này có phải giải tán không?