Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điểm chuẩn NV2 Trường ĐH Sài Gòn tăng mạnh

  Sáng 8-9, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) xét tuyển nguyện vọng (NV) 2. Nhìn chung tất cả các ngành hệ ĐH và CĐ điểm chuẩn tăng ít nhất từ 2-3 điểm so với điểm chuẩn NV1.

  Đông thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường ĐH Sài Gòn - Ảnh: TNO

  Hệ ĐH, điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường (khối A, A1, B) và ngành Kế toán (khối A, A1, D1) cùng 20,5 điểm. Kế đến là ngành Công nghệ Kỹ thuật điện – điện tử (A, A1, D1) và ngành Tài chính ngân hàng (A, A1, D1) cùng 19,5 điểm.  Ngành Kỹ thuật Điện – điện tử (A, A1, D1): 19 điểm, ngành Khoa học thư viện (A, A1, B, C, D): 17,5 điểm.  

  Hệ CĐ, đối với ngành không nhân hệ số, ngành Giáo dục tiểu học (A, A1, C, D1) có điểm chuẩn cao nhất 20 điểm và kế đến là ngành Quản trị văn phòng (A1, C, D1): 17 điểm. Các ngành Thư ký văn phòng (khối A1, C, D1), Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử (khối A, A1, D1), Giáo dục Công dân (C, D1) cùng 15,5 điểm. Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử - truyền thông (khối A, A1, D1): 15 điểm.

  Các ngành sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (A, A1, B, D1), sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (A, A1, B, D1): 13 điểm và ngành sư phạm Địa Lý: 17,5 điểm (A, A1) và 18 điểm (khối C).

  Đối với những ngành môn chính có nhân hệ số 2, ngành sư phạm Toán học (khối A, A1) điểm chuẩn cao nhất 28,5 điểm, ngành sư phạm Vật lý (khối A, A1), sư phạm Tiếng Anh (D1) cùng 27 điểm, ngành sư phạm Hóa học (A): 27,5 điểm, sư phạm Sinh học (B): 26,5 điểm, sư phạm Ngữ văn (C, D1): 25 điểm, sư phạm Lịch sử (C): 23,5 điểm. 

  Theo SGGP