Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đình chỉ học tập nhiều sinh viên gian lận

    Từ tháng 10-2010 đến nay, Trường đại học Mở TP.HCM đã buộc thôi học và đình chỉ học tập một năm đối với bảy sinh viên nhờ người thi hộ hoặc sử dụng bằng đại học giả. Trong đó, có sáu sinh viên thuộc hệ đào tạo từ xa.

    Những sinh viên này đã nhờ người thi hộ một số môn thi kết thúc học phần. Ngoài xử lý sinh viên, nhà trường cũng thông báo về cơ quan nơi những người thi hộ làm việc.

    Ngoài ra, trường cũng đã buộc thôi học đối với một sinh viên hệ văn bằng hai hệ chính quy sử dụng bằng đại học giả để dự thi vào trường.

    Theo Tuổi Trẻ