Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Gần 99 tỉ đồng cho kiểm định chất lượng giáo dục

    Theo đề án phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục ở bậc đại học và Trung cấp chuyên nghiệp đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt, tổng nguồn lực để triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với bậc đại học và Trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011- 2020 dự kiến 98,867 tỉ đồng.

    Trong đó, sẽ chi 5,98 tỉ đồng cho việc phát triển đội ngũ các chuyên gia đánh giá, trong hai năm tới mỗi năm đào tạo 350 chuyên gia, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 700 - 1.000 chuyên gia; chi 90,060 tỉ đồng cho việc triển khai đánh giá và công nhận các đơn vị giáo dục đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

    Theo Tuổi Trẻ