Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hạ bậc hạnh kiểm HS vi phạm luật giao thông

    Phòng Công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT TP.HCM) đã công bố 103 trường hợp học sinh, sinh viên các trường THPT, CĐ, TCCN vi phạm luật giao thông trong tháng 3 vừa qua và đề nghị hiệu trưởng các trường xử lý nghiêm, không để học sinh tái phạm.

    Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo: Hiệu trưởng các trường nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm luật giao thông và tổ chức hội đồng kỷ luật xử lý kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm luật giao thông (đề nghị hạ bậc hạnh kiểm đối với tất cả trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm); thủ trưởng các đơn vị có văn bản báo cáo kết quả xử lý về Phòng Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 15-5.

    Theo PLO