Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hoàn thành bộ tài liệu giảng dạy "chưa có tiền lệ"

  Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã hoàn thành việc biên soạn bộ tài liệu chuyên đề: “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội”. Theo NGƯT Nguyễn Tiến Đoàn, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, việc biên soạn bộ tài liệu này là một việc chưa có tiền lệ.

   

   Ảnh minh họa

  Bộ tài liệu có tính chất như giáo trình của một môn học ngoại khoá được sử dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 với thời lượng dành cho lớp 1 đến lớp 6 là 8 tiết/lớp/năm học và lớp 7 đến lớp 11 là 6 tiết/lớp/năm học.

  Với cấp tiểu học, nội dung tài liệu chủ yếu hướng dẫn hành vi cá nhân từ mức độ đơn giản nhất, cấp THCS cung cấp kiến thức để định hướng hành vi, chỉ dẫn một số hành vi cụ thể và cấp THPT được khái quát và tích hợp kiến thức, hướng dẫn hành vi ở mức nâng cao.

  Bộ tài liệu sẽ được triển khai dạy đại trà ở tất cả các trường trong toàn thành phố từ học kỳ II năm học này.

  GD&TD