Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Không được ép HS học thêm

    Giáo viên không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm hại thân thể học sinh và đồng nghiệp, xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung, kiến thức, không được cắt xén chương trình, bỏ buổi dạy tùy tiện, không được cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, không được ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

    Đó là một số quy định trong điều lệ trường tiểu học vừa được Bộ GD-ĐT ban hành.

    Điều lệ cũng quy định giáo viên các trường tiểu học phải đạt chuẩn đào tạo, chuẩn nghề nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, có tác phong ứng xử sư phạm, là tấm gương về đạo đức cho học sinh.

    Theo Tuổi Trẻ