Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Không hoàn thành nhiệm vụ, không được dạy thêm

    Sở Giáo dục - đào tạo Quảng Bình vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm từ năm 2013.

    Theo đó, giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn sẽ không được cấp phép dạy thêm và không cho phép dạy thêm ngoài nhà trường.

    Trong những tháng nghỉ hè, chỉ dạy thêm, học thêm (trong và ngoài nhà trường) sau khi học sinh đã kết thúc năm học một tháng (theo quy định đối với từng cấp học, trừ trường hợp dạy thêm cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông).

    Theo Tuổi Trẻ