Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Không tăng giá sách giáo khoa

    Bà Dương Vân Nhung, trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp Nhà xuất bản Giáo Dục tại TP.HCM, cho biết: “Nhà xuất bản Giáo Dục đã chuẩn bị hơn 80 triệu bản sách giáo khoa bảo đảm học sinh sẽ có đủ sách sử dụng trong năm học mới.

    HTML clipboard

    Năm nay, giá sách giáo khoa và sách bổ trợ vẫn giữ nguyên như năm học trước, chỉ trừ vài đầu sách bổ trợ có điều chỉnh nội dung, tăng trang mới tăng giá bán”.

    TTO