Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Không tùy tiện lập quỹ để ép học sinh đóng góp

  Trước tình trạng lạm thu hiện nay của nhiều trường gây bức xúc trong xã hội, ngày 20-9 Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

  Theo đó, để tăng cường công tác quản lý thu chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tất cả các cơ sở giáo dục đều phải thực hiện công khai các khoản thu, chi theo quy chế “3 công khai”.

  Bộ GD-ĐT nêu rõ, về thu học phí và lệ phí tuyển sinh, các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm túc các quy định về mức thu, về các đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh (HS) theo đúng quy định của UBND tỉnh, thành phố. Đối với những khoản thu để mua áo quần đồng phục, quần áo thể dục - thể thao, phù hiệu HS, vở học tập mang tên trường... các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh HS, phụ huynh HS tự lựa chọn và quyết định hình thức mua thích hợp.

  Đối với những khoản đóng góp được thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ HS để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ HS trong công tác nuôi, dạy học sinh như: tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, tiền nước uống... Bộ yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với phụ huynh HS về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.

  Các cơ sở giáo dục phải tổ chức thu, quản lý và thông báo dự toán sử dụng, công khai quyết toán các khoản đóng góp tự nguyện theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, bộ yêu cầu không tùy tiện lập các quỹ để ép buộc HS đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.

  Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính đồng thời có hình thức xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân cố ý thực hiện trái những quy định trên.

  Theo SGGP