Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Liên kết đào tạo hơn 200 bác sĩ vùng ĐBSCL

    Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ sẽ liên kết với Trường Đại học Y dược TPHCM đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ liên thông cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

    Hai bên vừa thống nhất chỉ tiêu xét tuyển riêng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2013 là 210 chỉ tiêu, gồm: 130 chỉ tiêu bác sĩ đa khoa và 80 chỉ tiêu bác sĩ liên thông; thống nhất lấy dưới điểm chuẩn, trên điểm sàn từ cao đến thấp. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có quyết định bổ sung chỉ tiêu cho Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh để triển khai tuyển sinh đào tạo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

    Theo chinhphu.vn