Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Mỗi năm có gần 200 bài báo quốc tế ISI

    Theo số liệu của ĐH Quốc gia TP.HCM công bố trong hội nghị thường niên diễn ra ngày 26.12, từ năm 2011 đến 2013, toàn ĐH này có 788 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín trong số 1.929 bài báo được đăng tải trên các tạp chí (chiếm 41%).

    Trong số này, có 553 bài báo đăng trên các tạp chí thuộc danh sách ISI (Institute for Scientific Information - tổ chức xếp các tạp chí khoa học có uy tín, hệ số tham khảo cao). Như vậy, trung bình mỗi năm ĐH này công bố từ 180 đến 200 bài báo ISI, chỉ số ảnh hưởng phản ánh chất lượng bài báo trung bình cũng tăng dần và đạt mức 2.06 vào năm 2013.

    Theo Thanh Niên