Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Những điểm nhấn trong năm học mới

  Hôm nay 5/9, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, năm học 2013 -2014 Bộ Giáo dục - Đào tạo đưa một số thay đổi nhằm tạo tiền đề cho việc đổi mới giáo dục sau năm 2015.

  Bỏ đánh giá bằng điểm số

  Bà Trần Thị Thắm, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục - Đào tạo, cho biết năm học này, Bộ chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng khuyến khích học sinh để ghi nhận sự tiến bộ và tạo vui thích cho các em trong quá trình dạy học. Đặc biệt với học sinh lớp 1, Bộ nêu rõ: Khuyến khích giáo viên chỉ nhận xét, không chấm điểm và nếu có chấm điểm thì không thông báo cho gia đình và không so sánh học sinh này với học sinh khác, không chê trách học sinh trong bất cứ hoàn cảnh nào.


  Sẽ không cho điểm đối với học sinh lớp 1 Sẽ không cho điểm đối với học sinh lớp 1 - Ảnh minh họa.

  Hai tài liệu dạy tiếng Việt lớp 1

  Năm nay, Bộ sẽ nhân rộng việc áp dụng dạy học tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu công nghệ giáo dục. Bà Trần Thị Thắm cho biết: Chủ trương áp dụng tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục cho tất cả học sinh lớp 1 trên cơ sở các địa phương tự nguyện chứ Bộ không ép buộc. Hiện nay cả nước có 36 tỉnh tham gia với khoảng gần 200.000 học sinh lớp 1.

  Kiên quyết hơn với dạy thêm trái quy định

  Bộ Giáo dục - Đào tạo nhấn mạnh: Sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc chuẩn bị bài và giảng dạy của giáo viên trong giờ chính khóa và dạy thêm, kiên quyết xử lý giáo viên vi phạm quy định. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tập trung đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, công tác thi theo hướng gắn với thực tiễn, đánh giá khách quan, thực chất năng lực của học sinh, không yêu cầu học sinh “học vẹt”, ghi nhớ máy móc…

  Thanh Niên