Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2012: Tập trung vào chương trình lớp 12

  Ngày 28-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn về tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2012 đến các Sở Giáo dục - Đào tạo.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch năm học, không được cắt xén chương trình đã quy định. Bộ yêu cầu các trường chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, chý ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh. Việc ôn tập cần đảm bảo thời gian, tập trung vào chương trình lớp 12, quan tâm việc giúp học sinh học tập ở các mức độ nhận thức thông hiểu và vận dụng kiến thức. Trong đó, cần lưu đến từng nhóm đối tượng học sinh.

  Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các địa phương cần hướng dẫn học sinh vận dụng, lựa chọn các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung của môn học, kết hợp hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập theo nhóm và ôn tập chung cả lớp, giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh gia trong nhóm học tập và đánh giá của giáo viên bộ môn.

  Giáo viên chủ nhiệm chủ động lập kế hoạch, phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức. Trên cơ sở đó, chọn, cử giáo viên có khả năng, kinh nghiệm, nhiệt tình để hướng dẫn ôn tập, ôn tập nhiều hơn cho học sinh có học lực yếu.

  Đặc biệt, trong hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ lưu ý các trường cần thống nhất với học sinh và phụ huynh về kế hoạch ôn tập để không gây quá tải, bảo đảm sức khỏe cho học sinh.

  Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4-6, với 6 môn thi (hệ trung học phổ thông thi toán, ngữ văn, ngoại ngữ, hóa học, lịch sử và môn địa lý; hệ giáo dục thường xuyên, các môn thi tốt nghiệp gồm: Toán, lý, hóa, văn, lịch sử và địa lý).

  Theo SGGP