Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • PISA: học sinh Việt Nam trốn học cao hơn mức trung bình

  Kết quả khảo sát Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA của Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế OECD còn cho thấy học sinh Việt Nam trốn học cao hơn mức trung bình các nước do OECD khảo sát.

  Ảnh minh họa: TTO

  Theo dữ liệu công bố của PISA, sau khi xử lý bằng phần mềm SPSS, kết quả cho thấy có 16% học sinh Việt Nam đi học muộn, 8,7% học sinh trốn học cả ngày, 6,3% học sinh trốn tiết (xem bảng 1, 2, 3). Việc trốn học này đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Và sự ảnh hưởng này cao hơn mức trung bình của OECD.

  Ngoài ra, sự lo lắng của học sinh Việt Nam cũng cao hơn trung bình của OECD. Kết quả cho thấy học sinh Việt Nam chưa được thỏa mái trong học tập nên khẩu hiệu “mỗi ngày đến trường là một niềm vui” dường như vẫn chỉ là khẩu hiệu!

  Điều đáng nói nữa là học sinh Việt Nam chưa có niềm tin vào khả năng của mình khi kết quả PISA chỉ ra rằng tỉ lệ học sinh Việt Nam tin vào khả năng của bản thân thấp hơn trung bình của OECD. 

  Bảng 1. Tỉ lệ học sinh đi học muộn

   

  Tần số

  Phần trăm

  Không đi học muộn

  4.154

  83,9

  1 đến 2 lần

  694

  14

  3 đến 4 lần

  71

  1,4

  5 lần trở lên

  31

  0,6

  Tổng số

  4.950

  100

  * Không tính 2 phiếu không hợp lệ và 7 phiếu không trả lời

  Bảng 2. Tỉ lệ học sinh trốn học cả ngày

   

  Tần số

  Phần trăm

  Không trốn buổi học

  4.521

  91,3

  1 đến 2 lần

  372

  7,5

  3 đến 4 lần

  43

  0,9

  5 lần trở lên

  16

  0,3

  Tổng số

  4.952

  100

  * Không tính 7 phiếu không trả lời

  Bảng 3. Tỉ lệ học sinh trốn tiết học

   

  Tần số

  Phần trăm

  Không trốn tiết học

  4.641

  93,6

  1 đến 2 lần

  268

  5,4

  3 đến 4 lần

  32

  0,6

  5 lần trở lên

  16

  0,3

  Tổng số

  4.957

  100

  * Không tính 2 phiếu không trả lời

  Khảo sát từ 4.959 học sinh Việt Nam


  TTO