Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sinh viên được tham dự giải thưởng công nghệ thông tin

    Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM vừa phát động giải thưởng công nghệ thông tin - truyền thông TP.HCM năm 2012.

    Như ba lần diễn ra trước, giải thưởng năm nay tiếp tục chia theo năm nhóm đơn vị tiêu biểu về: sản phẩm và giải pháp phần mềm; sản phẩm phần cứng; dịch vụ giá trị gia tăng; ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự phát triển công nghệ thông tin - truyền thông TP.

    Đặc biệt năm nay ban tổ chức thí điểm mở rộng đối tượng dự thi đến các sinh viên đang theo học ngành công nghệ thông tin - truyền thông, nhằm vinh danh những sinh viên có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực cho TP. Thông tin chi tiết về cuộc thi được cập nhật tại: http://ictawards.ict-hcm.gov.vn.

    TTO